Naše hodnoty a pravidla chování

Zodpovědné chování k zaměstnancům a životnímu prostředí je pro nás nejen důležité, ale tvoří i podstatu naší společnosti. Proto neustále pracujeme na utváření firemní kultury, která je založena na třech hlavních hodnotách: Lidech, Službách a Integritě. Tyto hodnoty ovlivňují všechny části našeho podnikání a porozumět jim je stejně jednoduché jako jejich uplatňování.


 • Páteř naší činnosti

  Zaměstnanci společnosti Loomis denně pracují na zlepšování zkušeností našich zákazníků. Je pro nás zásadní integrita, silný smysl pro bezpečnost, etika a morálka, správná kompetence a snaha vždy překonat očekávání zákazníka. Neustále usilujeme o vytváření firemní kultury, která vyznává silné hodnoty, jež lze shrnout do těchto tří slov:

  LIDÉ

  Jsme pevně odhodláni podpořit rozvoj kvalitních lidí a ke každému z nich přistupovat s respektem.

  SLUŽBY

  Usilujeme o poskytování výjimečné kvality, inovací a chceme překonat očekávání našich zákazníků.

  INTEGRITA

  Vykonáváme svou práci poctivě, důsledně a na vysoké etické úrovni.


 • Náš kodex chování

  Kodex chování společnosti Loomis odráží naše základní hodnoty. Garantuje dodržování etických zásad podnikání na nejvyšší úrovni, péči o zaměstnance a péči o životní prostředí. Kodex slouží jako návod pro všechny zaměstnance a lze jej shrnout následovně:

  Loomis bude nejatraktivnějším zaměstnavatelem v oboru.

  Loomis sniží dopad scých operací na životní prostředí.

  Loomis nebude nikdy akceptovat neetické jednání. • Neustálé zlepšování

  Neustále pracujeme na našich hodnotách a kodexu chování. Důkladně se jim věnujeme při představování společnosti novým zaměstnancům a jejich součástí je i vzdělávání a rozvoj vedoucích pracovníků. Při náboru nových zaměstnanců klademe velký důraz na obezřetnost a kontrolu. Všichni noví zaměstnanci procházejí základním školením a následně se účastní opakovaných školení.

  Pokud se objeví podezření na neetické chování a zaměstnanec nechce podávat hlášení nejbližšímu nadřízenému, existuje interní nástroj pro podávání hlášení nazvaný Loomis Integrity Line. Každý, kdo pracuje ve skupině Loomis, je oprávněn tento nástroj použít a upozornit na jednání, které neodpovídá našim firemním hodnotám a kodexu chování.


 • Globální dohoda

  Pokud jde o náš závazek k dodržování našich hodnot a kodexu chování, měli bychom poznamenat, že společnost Loomis podepsala v prosinci 2013 globální dohodu s Union Network International a Švédským odborovým svazem pracovníků v dopravě. Podpis této dohody posílil pozici společnosti Loomis v oblasti společenské odpovědnosti.


KONTAKT

Kontaktujte nás – jsme tady, abychom vám pomohli

Nové obchodní poptávky

Telefon: +420 277 003 874

E-mail: cz.obchod@loomis.com

Loomis Czech Republic a.s.

Telefon: +420 277 003 878

   

Jsme tady, abychom vám pomohli

Zjistěte, jak vám Loomis může pomoci snížit náklady a zároveň zvýšit bezpečnost a přesnost.

Kontakt